Gebruiksvoorwaarden

Links.

Ik plaats op deze website links naar Nederlandse, Belgische en andere websites van derden. Ik kan de juistheid en volledigheid van de informatie op die websites echter niet voor de volle 100% garanderen. Deze websites staan ‚Äč‚Äčniet onder mijn controle en kunnen op elk moment door de eigenaar (s) worden gewijzigd of verwijderd. Het opnemen van links betekent niet noodzakelijkerwijs aanbevelingen of goedkeuring van de geuite meningen. Daarom kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie afkomstig uit andere bronnen.

Inhoud.

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ik controleer en update de informatie op deze site indien nodig. Ik kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd correct en volledig is. Daarom aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel ik ernaar streef de informatie correct en up-to-date te houden, geef ik geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, impliciet of expliciet, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de inhoud van mijn website.

Technisch.

Ik doe er alles aan om deze site technisch in goede staat en online te houden. Ik neem echter geen verantwoordelijkheid voor en ben niet aansprakelijk voor het feit dat de site niet beschikbaar of onleesbaar is vanwege technische problemen.

Aansprakelijkheid.

Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, inclusief verlies, zonder beperking, indirecte of gevolgschade zoals hierboven vermeld, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het toepassen, gebruiken, lezen of verspreiden van informatie van deze website of die voortvloeit uit technische defecten. Het gebruik van data en informatie is geheel voor risico van de lezers.