Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden

Click here for the English version.

Ik plaats links naar websites van derden. Echter, ik kan de juistheid en volledigheid van de informatie op die websites niet 100% garanderen. Deze websites staan niet onder mijn controle en kunnen op elk moment door de eigenaar(s) worden gewijzigd of verwijderd. Het opnemen van links betekent niet noodzakelijkerwijs aanbevelingen of bekrachtigingen van de geuite meningen. Daarom kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde of onvolledige informatie die uit andere bronnen is afgeleid.

De inhoud van de website die U nu leest is met de grootste zorg samengesteld. Ik controleer en werk de informatie in deze site bij indien nodig. Ik kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd nauwkeurig en volledig is. Daarom aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die kan worden gevonden in mijn site.

Ik doe er alles aan om deze site technisch in orde en online te houden. Ik accepteer echter geen verantwoordelijkheid voor en ben niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar of onleesbaar zijn van de site vanwege technische problemen.

De inhoud van deze website is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies, diagnose of behandeling. De lezer van deze site aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de beslissingen die hij of zij neemt met betrekking tot de eigen gezondheid. De informatie die ik aanbied is hoofdzakelijk voor educatieve doeleinden. Ik wil de bezoeker meer bewust maken zodat hij of zij eigen keuzes kan maken en daarop beslissingen kan nemen, bij voorkeur met de hulp van een arts. Beschouw mij als een informatiebron voor uw gezondheid die geen medische instelling vertegenwoordigt. Daarom is elk advies over specifieke gezondheidsproblemen, ziekten of behandelingen alleen bedoeld als een leidraad, onder andere om het voor de lezer gemakkelijker te maken om te vergelijken met andere behandelingen. Alle inhoud die beschikbaar is in of via deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Ik geef informatie die u kan helpen de juiste behandeling te vinden. Begin, stop of verander nooit een behandeling zonder eerst uw arts te raadplegen. Hoewel ik ernaar streef om de informatie correct en actueel te houden, geef ik geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, impliciet of expliciet, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de inhoud van mijn website.

In geen geval kan ik aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, waaronder verlies, letsel, gezondheidsproblemen en psychische schade, ziekte enz. inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade zoals hierboven vermeld, welke dan ook voortvloeiend uit of in verband met de gebruik van deze site. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel in welke vorm dan ook die voortvloeit uit of voortvloeit uit de toepassing, het gebruik, het lezen of de verspreiding van informatie uit deze website of die voortvloeit uit technische defecten. Het gebruik van gegevens en informatie is volledig voor risico van de lezers. De Filipijnse Wetgeving is van toepassing op deze Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Tagbilaran City, Bohol, Filippijnen.